Kiến Tạo Không Gian Giáo Dục
Posted in Tin Tức

Học viện mỹ thuật thuộc đại học Marmara chuyên thiết kế về nội thất

1. Giới thiệu              

Về các nhu cầu, nhũng thứ được xác định bởi một cá nhân cụ thể hoặc được xác định bởi các mối quan hệ khác xung quanh người ý đều là những lý do cơ bản của mọi hành động của con người trong cuộc đời của họ. Nếu đứng trên bình diện một cá nhân người mà nằm trong  kim tự tháp phân cấp các nhu cầu của Mallow (1943, p.370) thì ta sẽ thấy  được các nhu cầu về thể chất của cô ấy/ anh ấy, về sự an toàn, sự yêu thương và sự sở hữu, lòng tự trọng cũng như những ham muốn cá nhân đều sẽ bị tương tác bởi môi trường xung quanh. Môi trường cho một cá nhân là toàn bộ không gian tự nhiên và nhân tạo mà trong đó người ta khám phá các nhu cầu của bản thân. Trong nghiên cứu này, việc điều hành theo những điều luật thiết kế nội thất, sự tương tác giữa môi trường nhân tạo và cá nhân mỗi con người  sẽ được nghiên cứu cho một nhóm tuổi cụ thể.

Trong khi tương tác với môi trường nhân tạo, bất kỳ cá thể nào cũng đều sử dụng cả  năm giác quan của bản thân để nhận thức và đánh giá nó. Hiệu quả trong việc mở rộng nhận thức của sự tương tác cũng như sự nhiệt tình trong việc mở rộng nhận thức là các yếu tố chính của trẻ nhỏ trong thời kì phát triển, bởi tại thời điểm đó trẻ con đặc biệt chú ý đến các tác nhân xung quanh. Trong giai đoạn trẻ em từ khi mới sinh ra đến năm 18 tuổi, trẻ em thường tương tác với môi trường nhân tạo thông qua nội thất và đó yếu tố hình thành đến sự nhận thức đến môi trường xung quanh. Khi nghiên cứu những đứa trẻ từ độ tuổi từ 3 – 6 tuổi, sự nhận thức đầu tiên của trẻ em chính là việc nhận thức ra môi trường xung quanh chúng. Một đứa trẻ trong trong thí nghiệm trên đã nhận thức được các yếu tố môi trường với cả năm giác quan, chúng đã tư duy và thiết lập được  mối liên hệ giữa các đối tượng này với bản thân mình, gắn ý nghĩa với những vật thẻ này và dần dần tưởng tượng được về một thế giới mới xung quanh chúng. Từ góc độ này, khi nghiên cứu về hành vi của con người thì những đứa trẻ từ 3-6 tuổi  là những người đầu tiên chỉ ra được về sự nhận thức. Kể từ khi tương tác giữa môi trường nhân tạo và những đứa trẻ này mang nhiều tư duy hơn về đặc tính riêng biệt của từng loại đồ nội thất, các đồ nội thất đã trở thành trung gian cho sự phát triển tư duy của trẻ nhỏ.5 giác quan cũng như những cảm xúc của trẻ em chính là yếu tố quyết định đến việc tư duy của trẻ em.Các đặc điểm thiết kế của đồ nội thất chính là yếu tố quyết định đến vấn đề nhận thức này.Trong nghiên cứu này, các tính năng hiệu quả của hai loại khám phá phụ quy trình, đồ nội thất và trẻ em 3-6 tuổi, sẽ được kiểm tra một cách riêng biệt.

Bên cạnh đónhóm tuổi tập trung nghiên cứu này là đứa trẻ từ 3-6 tuổi, điều này giải thích ảnh hưởng của các yếu tố thiết kế đồ nội thất, và cung cấp các dữ liệu liên quan của các nhóm tuổi khác.

 

2. Đặc điểm của trẻ con trong việc khám phá môi trường xung quanh chúng

Đối với một đứa trẻ bình thường, các tác nhân của môi trường sẽ tác động tới con người thông qua xúc giác, thính giác, thị giác, khứu giác, hương vị giác quan của trẻ.Tuy nhiên, thứ tự của cảm giác sử dụng tại nhận thức và quá trình nhận thức của đứa trẻ khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ. Khi trưởng thành , trẻ xác định môi trường xung quanh bằng cách  cảm nhận với sự nhận thức của cảm xúc và những cảm xúc này xác định cách tiếp cận của đứa trẻ đến việc cảm nhận môi trường xung quanh. Trong phần này, thứ tự sử dụng giác quan của trẻ trong khi

khám phá môi trường và bất kỳ thay đổi nào trong cảm xúc của trẻ em liên quan đến điều kiện môi trường sẽ được nghiên cứu cụ thể

2.1. Sử dụng 5 giác quan trong việc nhận thức môi trường xung quanh

Đối với hầu hết các nghiên cứu khoa học, giai đoạn phát triển  bao gồm khoảng thời gian 0-18 năm của cuộc đời. Giai đoạn này được chia thành các danh mục phụ phù hợp với sự phát triển về thể chất, nhận thức và tâm lý của trẻ bởi các nhà nghiên cứu khác nhau và đặc điểm đặc biệt của các giai đoạn đi kèm này được xác định bởi các yếu tố đó.Büyükpamukçu (2004, trang 59) định nghĩa các đặc tính của trẻ em chính là  đặc điểm cá nhân, đặc điểm nhận dạng, khả năng vận động thể chất , đặc điểm tâm lý hành vi và về mặt tình cảm.Tất cả các yếu tố này  đều liên quan với nhau, vì vậy sự khác biệt trong các giai đoạn của thời thơ ấu gây ra những thay đổi theo thứ tự sử dụng giác quan của trẻ nhỏ trong khi nhận thức về môi trường xung quanh.

Çukur (2011, tr.71), đề cập đến các quan điểm khác nhau về sự phát triển của trẻ. Thông tin được trích dẫn chỉ ra rằng Ergin (1982) và Yörükoğlu (2006)  trẻ em từ  0-12 tháng tuổi  nhận thức môi trường với miệng, phản ứng với âm thanh được phát ra xung quanh , không sử dụng tay để cảm nhận , 12-36 tháng tuổi trẻ bắt đầu đi bộ chạy, nhảy, leo trèo, trẻ 3-6 tuổi cho thấy sự năng động, biểu hiện qua tính độc lập hành động, tính hiếu động, bắt chước các hành động như trượt băng, lắc lư , ném, xâu chuỗi các vật với nhau , đưa đồ vật cho người khác bên trong, cắt, …Mặt khác, Çukur (2011, tr.71) thông báo rằng Piaget và Yavuzer (2003) phân loại giai đoạn ấu thơ và giải thích rằng trẻ 0-2 tuổi (giai đoạn bắt đầu biết nhận thức ) đã bị thu hút  và phản xạ, quan tâm đến môi trường ngay xung quanh chúng, trẻ em từ 2-7 tuổi bị thu hút bởi sự xuất hiện của những người thân.

Ngoài các nhà nghiên cứu đã đề cập, một số nhà nghiên cứ khác quan tâm tới sự phát triển về mặt vật lý và nhận thức của đứa trẻ, Erikson một nhà tâm lý học về sự phát triển hành vi  (2014), ông đã chia giai đoạn trước khi đi học thành ba giai đoạn phụ trong hệ thống các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội như giai đoạn sơ sinh 0-18 tháng tuổi, 2-3 tuổi giai đoạn bắt đầu tư duy , 3-5 tuổi trước giai đoạn mầm non. Với sự trợ giúp của thông tin đã cho, tùy thuộc vào hệ thống mà chúng ta sử dụng, chúng tôi có thể nói rằng ở thời gian đầu trong các giai đoạn bắt đầu học hỏi, xúc giác đóng vai trò quan trọng như ý nghĩa trực quan cho việc cảm nhận môi trường; ở giai đoạn thứ hai xúc giác và thị giác trở nên chi phối hơn trong khi vị giác không còn là yếu tố cho trẻ con cảm nhận môi trường xung quanh nữa , ở giai đoạn thứ ba chủ yếu là xúc giác, thị giác, thính giác được sử dụng để khám phá môi trường.

2.2. Tầm quan trọng của cảm xúc để nhận thức môi trường

Khi con người trưởng thành thì sẽ tác động cảm xúc của mình vào môi trường xung quanh, đồ vật, không gian tùy theo những tình huống cụ thể, các mối quan hệ, các biến cố khác trong đời sống. Đôi khi trong  việc nghiên cứu có khi nhắc đến về khái niệm không gian, các nhà nghiên cứu có sử dụng một số từ nhằm miêu tả sáu cảm xúc bao hồm hạnh phúc, buồn bã sợ hãi,bất ngờ, cảm thấy ghê sợ, giận dữ…  chúng được định nghĩa bởi Ekman và những người khác (1969, s.86). Tuy nhiên những cảm xúc này của trẻ em lại không hề bị tác động bởi môi trường.Việc thể hiện cảm xúc có liên quan trực tiếp với câu hỏi trong việc nghiên cứu tâm lý của người đó, vì lý do này nên phản ứng tình cảm của đứa trẻ đối với các yếu tố môi trường thường bị hạn hẹp hơn về mặt thể chất cũng như tinh thần nếu như đem so sánh với người trưởng thành. Trẻ em thường xuyên sử dụng thuật ngữ “nhiều nhất ..” để xếp hạng và để phân loại sự vượt trợi của một vật gì đó với mọi thứ trong khi thể hiện cảm xúc của mình. Theo Karabatak (2015, s.23) có  giải thích dữ liệu thu thập được từ các nghiên cứu về ý nghĩa gắn liền của các yếu tố môi trường và không gian cho trẻ em:

“Korpela(2002, s.388)   và những nhà nghiên cứu khác cho rằng việc bảo vệ những cảm xúc tích cực và tự điều chỉnh xảy ra trong không gian thích nhất và đồng ý với Lukashok và Lynch (1956), Ladd (1977), Cooper Marcus (1978-1979), Hester (1979), Wyman (1985), Sobel (1990) ý kiến, cô nóisự an toàn, riêng tư, kiểm soát đó là những tuyên bố nổi bật liên quan đến địa điểm được yêu thích nhất. ”

 

3. Các yếu tố tác động đến trẻ nhỏ từ thiết kế của nội thất

Biefield và El Khouli ( 2010, p90 cho thất thiết kế giống như là điểm giao của sự đồng nhất, vật liệu và cấu trúc , chức năng, khái niệm ở bản đồ mà họ thiết kế. Như là ở tất cả các sản phẩm, nhứng thiết kế cho đồ vật danh cho trẻ thay đổi tùy thuộc và những yếu tố trên. Cho trẻ tầm 3-6 tuổi, những bé mà không thể đưa ra những kết luận đúng đắn về việc đánh giá chức năng và cảm nhận được các cấu trúc của đồ vật, đầu tiên là sự đồng nhất và vật liệu của những đồ vật xung quanh bé là quan trọng nhất. Khái niệm của sự đồng nhất giống như những yếu tố thiết kế ở đây khác với sự đồng nhất mà Piaget và YAvuzer (2003) đã đề cập trước đó mang ý nghĩa tiêu cực khi được sử dụng để xác định mối liên kết của những đối tượng không liên quan và những khái niệm cho trẻ từ  2- 7 tuổi. Tròn trương hợp này, thiết kế mang tính đồng nhất này có thể hiểu được bởi trẻ qua những khía cạnh khác nhau. Những thiết này bao gồm những yếu tố thị giác như là màu sắc, hình dạng, những yếu tốc minh họa. Vì sự thay đổi trong quá trình sử dụng các giác quan phụ thuộc và thể chất, nhận thức và sự phát triển tâm lý của trẻ, các yếu tố thiết kế cũng phải thay đổi để phù hợp với những sự thay đổi trên của trẻ. Katabatak trích dẫn rằng Elibol và những người khác (2006 p.36) và Konrot(1989) cho là trong quá trình nhận thức của trẻ 3-6 tuổi thì màu sắt là thứ đầu tiên chúng cảm nhận được và với sự giúp đỡ từ nghiên cứu của Sharp (1974), cô cho rằng  trẻ em ở giai đoạn này tiên về màu sắc hơn là hình dạng trong khi những giai đoạn sau này của trẻ thì hình dạng đồ vật sẽ được ưu tiên hơn màu sắc. Tuy nhiên, những yếu tố màu sắc thì chỉ có thể được cảm nhận bằng thị giác, trong khi hình dáng của đồ vật thì có thể cảm nhận được bằng thị giác và xúc giác. Như đã đề cập đến ở trên, kể từ khi trẻ có thể nhận thức được môi trường xung quang bằng xúc giác, thính giác, thị giác, khứu giác và vị giác, vật liệu làm nên đồ vật cho trẻ có thể được coi là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình khám phá thế giới của trẻ. Thêm vào đó, những yếu tố mang tính minh họa, thường ít xuất hiện ở đồ vật dành cho người trưởng thành hơn là dành cho trẻ, những yếu tố mà giúp trẻ nhớ đến những nhân vật hoạt hình quen thuộc, đồ chơi hoặc những nhân tố thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc tăng thêm hứng thú cho trẻ về việc khám phá và định hình trẻ sau này

3.1. Những chất liệu được sử dụng trong nội thất dành cho trẻ

Như đã đề cập ở trên, theo Cukur (2011, trang 71), cũng theo E ( 2006) và Y (2006), trẻ từ 3-6 tuổi thể hiện tính năng động của bản thân, biểu cảm, sự tự lập, linh hoạt, tham gia các hoạt động như trượt băng, nhún nhảy, diễn xuất, ném, xâu chuỗi các thông tin, đưa các vật cho người khác, kết nối luôn phản ứng với các chất liệu khi trẻ làm những hoạt động này. Vì thế, chất liệu mềm mại, cứng, trơn, dính, có nhiệt, họa tiết,… chiếm vai trò quan trọng trong việc để trẻ khám phá. Nhờ ghi nhớ những vật này, trẻ sẽ phản ứng theo cách tiêu cực hoặc tích cực tới môi trường xung quanh.

3.2. Màu sắc của đồ nội thất dành cho trẻ em

Mọi người tin rằng  nhữngmàu sắcmà làm trẻ em thấy hấp dẫn là những màu sắc cơ bản và chúng giúp trẻ dễ dàng khám phá môi trường vì chúng là những màu sắc được nhìn thấy ở khắp mọi nơi và dễ hình dung. Ngoài ra nhiều người con tin rằng cũng có những khác biệt về tư duy màu sắc ví dụ như màu hồng và màu xanh nước biển tùy thuộc vào giới tính của các em nhỏ. Tuy nhiên theo nghiên cứu của Elibol và những nhà nghiên cứu khác (2006, p.36 ), người ta đã nghiên cứu việc các đứa trẻ chọn lựa màu sắc từ 100 đứa trẻ, 50 bé là nam 50 bé là nữ, từ độ tuổi  4 – 6 ở vùng Ankara Beytepe Kindergarten, những màu sắc ấm được các em chọn nhiều hơn những màu sắc còn lại ở cả 2 giới tính. Có thể những đứa trẻ coi việc thí nghiệm này là những cuộc vui chơi nhưng thực ra con người chúng ta có thể coi việc này là giả định  mang tính thông tin cao cho việc phát triển về ngành nội thất. Với những đặc điểm này, nếu coi đồ nội thất là một phương thức để kích thích sự tìm tòi của trẻ nhỏ, chúng ta có thể coi việc tìm ra sở thích của trẻ em về những đồ nôi thất có màu ấm giúp kích thích và đánh giá được về môi trường xung  quanh  là một thành tựu.
3.3. Các tạo hình trong nội thất của trẻ em
Trẻ em dễ dàng nhận biết cáchình học cơ bản vì chúng  các dạng tự nhiên đơn giản. Điều này có giúp cho trẻ con có thể điều khiển được tuy duy của chúng , tự tin, cảm giác được bảo vệ vì vậy chúng có thể dễ dàng xác định các đối tượng khác bằng cách chúng thích . Một lý do khác khiến trẻ thích các loại tạo hình này là dễ
thiết lập tiền nhân quả, bao gồm sự tham gia, chủ nghĩa hình thái, hiện thực,
chủ nghĩa nhân văn, mà Uğurel-Şemin (1988) đã  đề cập đến trong bản dịch của cô về Piaget(1926/1988) các tạo hình về đồ nội thất có liên quan trực tiếp với mối quan hệ giữa trẻ em và việc tìm hiểu cũng như tư duy môi trường xung quanh.
3.4 Các yếu tố minh họa/ miêu tả  trong nội thất trẻ em
Các yếu tố minh họa để kích thích tư duy cho trẻ em thường được truyền tải thông qua các đồ nội thất  hoặc qua các tác nhân tự nhiên như  đề cập đến nhân vật hoạt hình, đồ chơi hiện đại, động vật hoặc người thân yêu bên cạnh chúng , sở dĩ có điều này bởi vì nhận thức của trẻ con có một phần quan trọng liên quan đến việc chúng nhận dạng các đối tượng xung quanh chúng. Với sự giúp đỡ củanhững yếu tố này, trẻ con đặt mối quan hệ giữa các ký tự thực tế mà minh họa đề cập đến và
do đó đứa trẻ chuyển các đặc điểm của nhân vật thực tế đến đối tượng được minh họa và sau đó  tự tư duy  cho chính mình thông qua đối tượng. Từ đó có thể khẳng định việc có các yếu tố minh họa giúp trẻ em, tự tin, kiểm soát được tư duy, cảm thấy an toàn, và phát triển sự sáng tạo hơn nữa.
4. Tổng kết  
Karabatak ( năm 2015,s.85) nói rằng “ trẻ em được xem là quan trọng và quý báu vì chúng là tiềm năng phát triển và tiếp tục sẵn có cho xã hội trong tương lai.’’
Tiềm năng của đứa trẻ có thể biến thành động lực để phát triển nếu như duy trì được sự hứng thú của chúng trong việc tư duy trong mọi lĩnh vực.Tư duy của của chúng về môi trường xung quanh, đồi nội thất gia đình dễ dàng giúp trẻ em phát triển chúng. Trong nghiên cứu này, để hiểu quá trình hình thành tư duy về môi trường của trẻ, nhận thức của trẻ em  và ảnh hưởng của yếu tố thiết kế nội thất đã được đề cập trong các phần ở trên.

Để kết luận, tư duy về môi trường thăm dò của trẻ em là cho xã hội phát triển, lợi ích của việc này là hướng đến tương lại và phân tích vai trò của đồ nội thất trong quá trình này có thể tạo nhận thức về tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến trẻ em. Nghiên cứu này có thể tạo nhận thức về tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến trẻ em. Nghiên cứu này nhằm mục đích tiếp tục phát triển theo ý tưởng của các nhà nghiên cức trước và giúp cho những người không viết đến việc khám phá thế giới của trẻ em và sẽ được hỗ trợ bởi các lĩnh vực làm việc và thực hành.

There are no comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Start typing and press Enter to search

Giỏ Hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.